ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ 41/2560

 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคาร 4  จำนวน  1  รายการ  โดยวิธีตกลงราคา  เลขที่ 41/2560   ดังนี้

1. ตาราง ปปช.  เลขที่ 41/2560    คลิกดูรายละเอียด

2. ใบปริมาณราคา        คลิกดูรายละเอียดวันที่ : 24 พ.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 356