ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมสำหรับนักเรียนโรงเรียน วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เลขที่ 39/2560

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมสำหรับนักเรียนโรงเรียน วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำภาคเรียนที่ 1/2560  เลขที่  39/2560 

  1. ประกาศสอบราคา    คลิกดูรายละเอียด 

  2. ตารางแสดงวงเงินตามประกาศ ปปช.  คลิกดูรายละเอียด วันที่ : 26 เม.ย. 2560
ที่มา : งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อ่าน : 373