ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงรูปแบบศาลจำลอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ 37/2560

 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงรูปแบบศาลจำลอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ 37/2560  ดังนี้

1.  ตารางกำหนดราคากลาง ป.ป.ช.  เลขที่  37/2560    คลิกดูรายละเอียด

2.  ใบปริมาณราคา  (BOQ)  เลขที่  37/2560   คลิกดูรายละเอียดวันที่ : 10 เม.ย. 2560
ที่มา :
อ่าน : 380