ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งชุดเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนรวม จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ 36/2560

 ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งชุดเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนรวม   จำนวน  1  งาน   โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ 36/2560

1.  ตารางกำหนดราคากลาง  ป.ป.ช.  เลขที่  36/2560          คลิกดูรายละเอียด

2.  ใบปริมาณราคา (BOQ)  เลขที่  36/2560    คลิกดูรายละเอียดวันที่ : 10 เม.ย. 2560
ที่มา :
อ่าน : 367