ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงห้องแสดงพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงห้องแสดงพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คลิกดูรายละเอียด


วันที่ : 27 เม.ย. 2560
ที่มา :
อ่าน : 375