ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 59/2560

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ 59/2560  คือ ชุดครุภัณฑ์เครื่องแช่เยือกแข็งยิ่งยวด  จำนวน  1  ชุด  คลิกดูรายละเอียด


วันที่ : 11 เม.ย. 2560
ที่มา :
อ่าน : 387