ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 60/2560

 ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จำนวน  1  รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่  60/2560

1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  คลิกดูรายละเอียด


วันที่ : 7 เม.ย. 2560
ที่มา :
อ่าน : 361