เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

1.  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1

2.  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2

3.  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3

4.  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4

 

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

1.  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1


วันที่ : 25 ก.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 537