รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณรายได้  ประจำปีงบประมาณ 2559         

        1.  รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1

        2.  รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1

 

        3.  รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 2 

        4.  รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 2

 

        5.  รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน  และ งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 3

        6.  รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 4

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ รอบที่ 3) 

        1.  รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2560 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ รอบที่ 3)  ไตรมาส 1

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
 

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

>>  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ : 25 เม.ย. 2559
ที่มา :
อ่าน : 557